SMF - Just Installed!

ผู้เขียน หัวข้อ: การปลูกข้าวสุขภาพ นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวสุขภาพ เส้นทางผลิตข้าวสุขภาพสุรินท  (อ่าน 1 ครั้ง)

Posthizzt555

  • Hero Member

  • ออนไลน์
  • *****

  • 11618
    • ดูรายละเอียด
ข้าวเกษตรอินทรีย์ Organic Rice  เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวสุขภาพ   การผลิตข้าวสุขภาพ(ออแกนิค)   กลุ่มผลิตข้าวสุขภาพ
        แต่ไหนแต่ไรมาอาหารหลักของคนไทยคือข้าว { ข้าวสุขภาพ | การผลิตข้าวสุขภาพ | หลักปฏิบัติในการผลิตข้าวสุขภาพ | รูปภาพสำหรับข้าวสุขภาพ | ต้นข้าวสุขภาพ | เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวสุขภาพ | ปรับเปลี่ยนปลูกข้าวสุขภาพ | โครงการข้าวสุขภาพ | การปลูกข้าวสุขภาพ | 'ข้าวสุขภาพ' ดีต่อสุขภาพ | ข้าวสุขภาพไทยมีราคาแพง | การตรวจสอบข้าวสุขภาพ  กลุ่มข้าวสุขภาพสุรินทร์  มาตรฐานการผลิตข้าวสุขภาพ  ปัจจุบันมีข้าวที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีคุณประโยชน์มากขึ้นจากความแตกต่างของการนำข้าวแต่ละสายพันธุ์ มาผสมกัน เกษตรกรอินทรีย์เครือข่ายจึงมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ร่วมกันผลิตข้าวอินทรีย์ { ข้าวสุขภาพ | การผลิตข้าวสุขภาพ | หลักปฏิบัติในการผลิตข้าวสุขภาพ | รูปภาพสำหรับข้าวสุขภาพ | ต้นข้าวสุขภาพ | เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวสุขภาพ | ปรับเปลี่ยนปลูกข้าวสุขภาพ | โครงการข้าวสุขภาพ | การปลูกข้าวสุขภาพ | 'ข้าวสุขภาพ' ดีต่อสุขภาพ | ข้าวสุขภาพไทยมีราคาแพง | การตรวจสอบข้าวสุขภาพ  กลุ่มข้าวสุขภาพสุรินทร์  วิธีปลูกข้าวสุขภาพ  โดยไม่ผ่านการใช้สารเคมีใดๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวออร์แกนิค { ข้าวสุขภาพ | การผลิตข้าวสุขภาพ | หลักปฏิบัติในการผลิตข้าวสุขภาพ | รูปภาพสำหรับข้าวสุขภาพ | ต้นข้าวสุขภาพ | เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวสุขภาพ | ปรับเปลี่ยนปลูกข้าวสุขภาพ | โครงการข้าวสุขภาพ | การปลูกข้าวสุขภาพ | 'ข้าวสุขภาพ' ดีต่อสุขภาพ | ข้าวสุขภาพไทยมีราคาแพง | การตรวจสอบข้าวสุขภาพ ส่งออกข้าวสุขภาพ  เกษตรสุขภาพ  (Organic Rice) เป็นข้าว   ข้าวหอมมะลิ105 ที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค–แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย ทำให้ได้ผลิตผลข้าว  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลของสารตกค้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อถือในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์  ข้าวกล้องออร์แกนิ คราคาจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ หรือมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลอย่าง IFOAM, USDA ของอเมริกา, JAS ของญี่ปุ่น, BioAgreCert ของอิตาลี ฯลฯ
 


 
 
ข้าวคือสิ่งที่ต้องทานทุกวัน ควรเลือกทานข้าวปลอดสารเคมี  ข้าวกล้องหอมมะลิ  เพื่อสุขภาพของเรา
 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง  ที่มีคุณภาพชั้นเลิศ ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นข้าวอันดับหนึ่งของเมืองไทย คือข้าวปลอดสารเคมี  หอมมะลิแดง  ข้าวปลอดสาร คุณภาพสูง  ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์  มีกลิ่นหอมของข้าว ลักษณะข้าวเม็ดสวย นุ่ม อร่อย
 
การผลิตข้าวอินทรีย์  ข้าวออร์แกนิคสุรินทร์  เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว  ข้าวปลอดสารพิษ จ.สุรินทร์  เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรู ข้าวหอมมะลิปลอดสาร จ.สุรินทร์ เป็นต้น
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมีจังหวัดสุรินทร์   ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดสารเคมีจังหวัดสุรินทร์  ข้าวซ้อมมือหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์   ขายข้าวสารมะลิแดง จ.สุรินทร์  ขายข้าวสารมะลินิล สุรินทร์  ขายข้าวสารปกาอำปึลสุรินทร์  เป็นข้าวหอมมะลิแดนอีสาน ที่คัดเลือกวัตถุดิบจากแปลงนาคุณภาพ ปลอดสารเคมี และสารพิษ เป็นข้าวเต็มเมล็ด ที่ขัดเอารำออกทั้งหมด ข้าวมะลินิลปลอดสารเคมีสุรินทร์ ได้รับมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์สูงสุดระดับสากล EU และ USDA จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และมาตรฐานการผลิต GMP HACCP และ ISO 9001 จึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย จนถึงมือผู้บริโภค
ORGANIC RICE 1 kg. ข้าวเกษตรอินทรีย์  ข้าวปกาอำปึลออร์แกนิค จ.สุรินทร์  หอม นุ่ม อร่อย   ข้าวปะกาอำปึล  อุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวจากนาที่ปลูกในระบบอินทรีย์ ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 100% ประกอบด้วย  จำหน่ายข้าวดอกมะขามสุรินทร์แท้ จากสุรินทร์   ข้าวหอมมะลิผสมหลายสายพันธุ์อินทรีย์สุรินทร์  ข้าวสุขภาพผสมหลายสายพันธุ์ จ.สุรินทร์  ,ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวไรซ์เบอร์รี่ #ข้าวปลอดสารพิษ #ข้าวหอมมะลิ #ข้าวไรซ์เบอร์รี่ #ออร์แกนนิค
 


 
ชื่อร้านค้า
 ข้าวอินทรีย์     ข้าวมะลินิลปลอดสารพิษ จ.สุรินทร์   ข้าว Hor ข้าวจากจังหวัดสุรินทร์ Organic Rice Delivery ข้าวอินทรีย์ สุขภาพดีถึงบ้าน
รายละเอียดร้านค้า    ข้าวสุรินทร์

 ข้าวกล้องอินทรีย์   ข้าวผกาอำปึลออร์แกนิคจังหวัดสุรินทร์  จากท้องนา สู่ยุ้งฉาง เก็บรักษาเป็นข้าวเปลือก สีเมื่อมีการสั่งซื้อ  ข้าวผกาอำปึลปลอดสารเคมี จ.สุรินทร์  เพื่อคุณประโยชน์ยิ่งกว่า
 ที่อยู่ : 277 หมู่ 14 ถ.พิชิตชัย ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 โทร. 092-8245655
 Line: @ Hor.Boutique 

 #ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
 #ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษสุรินทร์
 #ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษจังหวัดสุรินทร์
 #ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
 #ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์สุรินทร์
 #ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
 #ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ข้าวสุขภาพ

Tags :  การผลิตข้าวสุขภาพ , การผลิตข้าวสุขภาพ(ออแกนิค)  , การทำนาข้าวสุขภาพ